افزایش عواید مالی معادن ذغال سنگ دره صوف بالای

by Abdullah Atayi | December 31, 2016 10:53 AM

مقام های محلی در ولایت سمنگان در شمال کشور می گویند که عواید مالی معادن ذغال سنگ دره صوف بالای این ولایت افزایش یافته است.

احمد علی حسنی، ولسوال دره صوف بالا ولایت سمنگان گفت: ” در سال مالی 1395 خورشیدی عواید معادن ذغال سنگ بیش از 2 میلیارد و 437 میلیون افغانی شده است.”

وی افزود:” این درآمد مالی از معادن دهانه تور و شباشک دره صوف بالا بدست آمده است که نسبت به سال گذشته 260 میلیون افغانی افزایش را نشان می دهد.”

قابل ذکر است که به گفته ولسوال دره صوف بالا معادن از این ولسوالی به ولایت های (جوزجان، بلخ، بغلان، قندوز، خوست، کابل، جلال آباد) و حتا به کشور پاکستان منتقل می گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%b0%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1%d9%87-%d8%b5%d9%88/