English | دری

Breaking News

افزایش عواید داخلی کشور

افزایش عواید داخلی کشور

مسوولان وزارت مالیه افغانستان می گوید که جمع آوری عواید داخلی به مقایسه سال گذشته بالارفته و این عواید به ۱۳۲ میلیارد افغانی رسیده است.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در یک نشست خبری گفت: “انتظارات ما در کنفرانس بروکسل از جامعه جهانی و کشور های کمک کننده تعهد قوی سیاسی، کمکهای مالی بوده که این تعهدات مارا به سوی خود کفایی اقتصادی می برد”.

وزیر مالیه افزود که حکومت افغانستان تعهد که با صندوق وجهی پول وجامعه جهانی کرده بود با بلند رفتن عواید داخلی اعتماد جامعه جهانی را بدست اورده و از هدف تعین شده عواید بیشتر را جمع آوری نموده است.

به گفته وزیر مالیه، حکومت افغانستان برای رسیدن به خود کفایی وتداوم کمک های جامعه جهانی پاسخگو بوده و مبارزه با فساد اداری تقویه حکومتداری خوب، همکاری با سکتور خصوصی توجه به حقوق بشر حقوق زن در سرلوحه کاری حکومت وحدت ملی قرار داشته است.

گفته می شود در دوسال گذشته ۴۰ تعهد با پاسخ متقابل را حکومت افغانستان با جامعه جهانی انجام داده است که به این اساس دونر ها وکمک کننده ها به حکومت افغانستان اعتماد نموده اند.

گفتنی است که حکومت وحدت ملی تلاش می ورزد تا از طریق عواید داخلی بودجه ملی این کشور را تدارک کند، در حالی که تا هنوز مقدار بیشتری این بودجه از کمک های بین المللی تهیه می گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*