افزایش صادرات نفت ایران به آسیا

by Wadsam | October 31, 2017 8:54 AM

صادرات نفت ایران به مشتریان آسیایی برای سومین ماه متوالی افزایش یافته و با خریدهای چین و کره جنوبی، به 1.9 میلیون بشکه در روز رسیده است.

هنوز خریدهای نفتی مشتریان آسیایی ایران از بالاترین رقمی که در اوایل سال 2017 و سال گذشته ثبت شد، کمتر است اما در ماه سپتامبر به نسبت ماه آگوست نزدیک به 20 درصد افزایش یافته است.

آمارهای دولتی و رهیابی نفتکش‌ها نشان داد چین، هند، کره جنوبی و ژاپن ماه گذشته میلادی اندکی بیش از 1.9 میلیون بشکه در روز نفت از ایران خریدند که 5.1 درصد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر است.

صادرات نفت ایران به چین در ماه سپتامبر نزدیک به 60 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت و به حدود 784 هزار بشکه در روز رسید اما نسبت به ماه آگوست کاهش داشت چراکه پکن در این ماه بیشترین رقم ماهیانه از سال 2006 را از این خریده بود.

همچنان خرید نفت کره جنوبی نیز نزدیک به یک چهارم افزایش یافته است و به اندکی بیش از 504 هزار بشکه در روز، بالاترین رقم در 5 ماه گذشته رسیده است.

از سوی دیگر، صادرات نفت ایران به هند در این ماه یک سوم کاهش یافته و جاپان نیز در ماه سپتامبر بیش از 30 درصد خرید نفت از ایران را کاهش داده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7/