بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

افزایش صادرات جلغوزه، بادام و سمارق افغانستان به چین

وزارت صنعت و تجارت اعلام نمود که قرار است صادرات چندین قلم تولیدات زراعتی افغانستان از جمله جلغوزه، بادام و سمارق از افغانستان به چین افزایش یابد.

این وزارت در صفحه تویتر خود نوشته است که نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنعت در دیدار با وانگ یو سفیر چین در کابل در مورد صادرات محصولات زراعتی افغانستان به چین بحث نموده است.

به گفته وزارت تجارت، دو طرف در مورد تقویت روابط تجارتی، حمل و نقل و همچنان ایجاد فرصت های تازه در زمینه تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان، گفتگو نمودند.

این وزارت همچنان نوشته است که سفیر چین در این دیدار تعهد همکاری های بیشتر را در زمینه صادرات با افغانستان کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.