بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

افزایش۶۰ در صدی حاصلات پیاز در ولایت سرپل

مسوولین ادارۀ زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سرپل می گوید که حاصلات پیاز در این ولایت امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۶۰ در صد افزایش یافته است.

محی الدین عینی، رئیس ادارۀ زراعت، آبیاری و مالداری سرپل گفت: زارعان این ولایت امسال بیش از ۱۵۰۰ تن پیاز برداشت نمودند که ۶۰ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

بر اساس گزارش از باخترف رئیس ادارۀ زراعت، آبیاری و مالداری سرپل افزود که امسال از مارکیت های خارجی تقاضا وجود ندارد و به همین دلیل قیمت پیاز نیز کاهش یافته است.

قابل یاد آوریست،  این درحالیست که چندی قبل مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری سرپل از افزایش حاصلات گندم و سبزی ها نیز در این ولایت خبر داده داده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.