افتتاح یک کتابخانه عامه در در شهر مزار شریف

by Abdullah Atayi | August 31, 2016 4:43 AM

یک کتابخانه عامه تازه تاسیس بنام “رابعه بلخی” در شهر مزار شریف به هزینه مجموعی 7.5 میلیون افغانی که از سوی دولت آلمان پرداخت شده است، گشایش یافت.

برنامه همکاری افغان – آلمان، در کنار ساخت تعمیر این کتابخانه یک دوره آموزشی را نیز برای کارمندان آن برگزار نموده و یک هزار جلد کتاب و تجهیزات مورد نیاز برای کتابخانه را هم اهدا کرده است که اکنون این کتابخانه دارای 1800 کتاب برای علاقمندان می باشد.

امیر محمد وقار، ولسوال والسوالی بلخ گفت: “یک کتابخانه در ولسوالی بلخ مورد نیاز بود. اجازه دهید تا از کشور آلمان به خاطر حمایت های شان از مردم بلخ سپاسگزاری کنم”.

این کتابخانه، سیستم آموزشی را در ولایت بهبود بخشیده و زمینه دسترسی به معلومات و دانش را برای شاگردان مهیا می کند، که موجب ارتقای سطح سواد ساکنان ولسوالی بلخ خواهد شد.

برنامه ارتقای ظرفیت منطقه ای آلمان (RCD) که به وسیله وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) تمویل می گردد، توسط (GIZ) GmbH به عنوان بخشی از همکاری آلمان با افغانستان اجرا می شود.

این برنامه حمایت هایی را به منظور توسعه اقتصادی، در شش ولایت شمالی افغانستان، در دو سطح ولایت و ولسوالی فراهم می نموده و برای کارمندان دولتی غیرنظامی، برنامه های آموزشی را نیز ارائه می دهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4/