افتتاح یک خوابگاه دخترانه در ولایت فاریاب

by Abdullah Atayi | January 28, 2016 10:58 AM

مقام های محلی ولایت فاریاب می گویند که یک خوابگاه دخترانه در ولایت فاریاب ساخته شده است

محمد طاهر رحمانی عضو شورای ولایتی فاریاب می گوید که خوابگاه دخترانه دارای ۳۱ اتاق، یک سالن کنفرانس، آشچزخانه، کاملا مدرن، یک میدان سبز فوتبال و یک میدان والیبال ساخته شده است که در یک زمان گنجایش ۱۶۰ دانشجو را دارا می باشد و هزینه ساخت این خوابگاه یک میلیون دالر است که آنرا کشور ناروی پرداخته است.

وی افزود: دانشجویان دختر در این ولایت از امکانات درسی خوبی برخوردار نیست اما تلاش ها برای رفع مشکلات در این ولایت جریان دارد تا زمینه بهتر برای دانشجویان دختر فراهم شود و قبل از این دختران دانشجو به مشکلات جاه روبرو بودند و با ساخت این خوابگاه مشکلات آنان رفع شده است.

احمد فضلی رییس دانشگاه فاریاب نیز می گوید که یک خوابگاه دیگری با ظرفیت پذیرش ۱۶۰ دانشجو به کمک مالی وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور نیز ساخته می شود که کار آن جریان دارد و تا چند ماه آینده آن هم تمامی می شود تا دانشجویان از نظر جای مشکلی نداشته باشند.

به گفته وی در دانشگاه فاریاب هفت هزار دانشجو در حال آموزش هستند که سه هزار تن آنان را دختران تشکیل می دهند، او همزمان گفت که شش صد تا هفت صد دانشجوی دیگر در این ولایت در اتاق های کرایی زندگی می کنند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1/