افتتاح پروژه تاپی در هرات

by Wadsam | February 24, 2018 5:33 AM

کار خط لوله گاز ترکمنستان در خاک افغانستان، طی مراسمی با حضور رئیس جمهور کشور و سران کشورهای دخیل در پروژه تاپی، در هرات آغاز گردید.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان را نه یک پروژه بلکه یک پیام منطقه‌ای دانسته و گفت: امروز افغانستان به کشورهای منطقه پیام احیای مجدد و همکاری منطقه‌ای را می‌دهد.

رئیس جمهور کشور افزود: در کنار این پروژه، فایبر نوری و خط آهن هم هست که می‌تواند آسیای میانه را به چابهار متصل کند و با اجرای این پروژه سفره مردم تغییر خواهد کرد و در نهایت سرنوشت افغانستان دگرگون خواهد شد.

قربان قلی، رئیس جمهور ترکمنستان در این مراسم گفت: “کشورمان نزدیک‌ترین دوست و برادر افغانستان است و ما روابط نیک با همه داریم.”

ام جی اکبر، نماینده هندوستان در این مراسم، بند سلما را مثال زد و گفت هرات دارای گره‌های مشترک دوستی زیادی با هند است و تاپی می‌تواند همان خط تعریف کننده اتصال اقتصادی قرن 21 باشد.

نماینده هندوستان افزود که افغانستان قلب آسیا است و قوای منفی می‌خواهند که همین قلب را صدمه بزنند ولی مقاومت افغانستان یک معجزه است.

شاهد خاقان عباسی صدراعظم پاکستان تاپی را باعث رشد و گسترش افغانستان خواند و گفت که پاکستان پا به پای تعهداتش در تاپی خواهد ماند و نمی‌گذارد که آسیبی به این پروژه بزرگ برسد.

قابل ذکر است که علاوه بر افتتاح پروژه تاپی، کار ساخت راه آهن هرات – تورغندی هم آغاز شد که افغانستان را از این مسیر به ترکمنستان متصل می‌کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa/