English | دری

Breaking News

افتتاح پروژه برق رسانی در ولایت بلخ

افتتاح پروژه برق رسانی در ولایت بلخ

سب استیشن ۲۰/۲۲۰ کیلوولت ولسوالی خلم و شبکۀ توزیع برق ۲۰ کیلوولت بر ۴۰۰ ولت ولسوالی های خلم و مارمول بلخ، توسط محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور، امروز گردید.

این پروژه در مراسمی که بدین مناسبت برگزار گردیده بود، با حضور صدها تن از باشنده گان ولایت بلخ و بدون حضور وزیر انرژی و آب کشور افتتاح گردید.

در ماه‌های اخیر تیره گی میان رییس جمهور و وزیر انرژی و آب به خوبی دیده می شود، چنان که در برنامه‌هایی که از سوی وزیر انرژی و آب باید افتتاح شود؛ وی دیده نمی‌شود.

پیش از این هنگامی که وزیر انرژی و آب می‌خواست به ولایت بلخ برود، اما پولیس میدان هوایی کابل او را اجازه پرواز نداد و سپس پولیس میدان هوایی کابل جلو رفتن وی را به ولایت بادغیس نیز گرفت.

در این حال، آگاه مسایل سیاسی می گویند که انتظار آقای غنی این است که وزیران کابینه مأموران سر سپرده یی باشند که همیشه تنها صاحب بگوید و اطاعت بکنند حتا اگر رییس جمهور اشتباه می کند و موارد نادرست را مطرح می کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*