افتتاح پروژه‌ حفظ، مراقبت و کاریابی در ولایت قندهار

by Abdullah Atayi | February 17, 2016 8:16 AM

انجنیر نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات در ادامه سفرهای ولایتی خود به منظور افتتاح پروژه‌ی کاریابی گفته است که قرار است پروژه‌های انکشافی ۳۹۷ شوراهای انکشافی در ولسوالی‌های نیش، پنجوایی، شیگه، ژری و مرکز قندهار حفظ، مراقبت و بازسازی شوند.

وی گفت: “با تطبیق و تکمیل مرحله اول برنامه کاریابی، در کنار این که پروژه‌های انکشافی ۳۹۷شورا بازسازی و حفظ و مراقبت می‌شوند، در عین حال برای ۲۳۸۷۷ تن از هم‌وطنان عزیز ما در ولایت قندهار زمینه‌های کاریابی کوتاه‌مدت نیز مساعد می‌شود.”

وی افزود: وزارت احیا و انکشاف دهات به منظور ایجاد زمینه‌های کاریابی و بازسازی پروژه‌های پنج ولسوالی قندهار حدود ۱۹۲٫۱میلیون افغانی را برای ولایت هزینه کرده است از طریق تطبیق برنامه کاریابی در کل حدود ۵۹۶۹۲۵روزکاری در ولایت قندهار ایجاد می‌شود.

پروژه‌ حفظ، مراقبت و کاریابی وزارت احیا و انکشاف دهات که حدود دو ماه پیش اعلام شد، در مرحله اول در ۱۲ولایت تطبیق می‌شود که طی یک‌ونیم ماه گذشته، پروژه‌ی کاریابی را در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، کنرها، خوست، بلخ، جوزجان، بغلان، هرات و نیمروز افتتاح کرده‌اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c-%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af/