افتتاح و بهره بردارى یازده باب برج برق در ولسوالی ده سبز

by Wadsam | November 7, 2019 4:19 AM

يازده باب برج برق جدید در قریه جات خواچه چاشت و قریه ده یحیی ولسوالی ده سبز کابل از سوى د افغانستان برشنا شركت  به بهره برداری سپرده شد. 

انجنیر امان الله غالب رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت در مراسم گشایش بروج فوق گفت، که کار توسعه شبکه های برق رسانی در کابل به سرعت ادامه دارد. وى افزود:” طبق تعهد ما برای برق رسانی در ولسوالی های کابل، یازده باب برج را در ده سبز شامل شبکه برق ساختیم، امیدوارم که با آمدن برق تغییرات بنیادی در زنده گی باشنده گان شریف ده سبز به میان آید”.

به گفته وى کار پروژه ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان به ظرفیت ۱۰۰۰ میگاوات برق در نقاط مختلف ولایات شمال به شدت ادامه دارد و تا ختم سال آینده میلادی این پروژه تکمیل خواهد شد.

غالب گفت که با وارد شدن ۱۰۰۰ میگاوات برق از ترکمنستان مشکل کمبود انرژی برق در کابل و اکثر ولایات به گونه بنیادی برطرف خواهد شد.

پروژه یازده باب برج برق ده سبز، در ماه حمل سال ۱۳۹۷ خورشیدی از سوی ریاست ساختمانی امور برق آغاز و در ماه میزان سال روان خورشیدی تکمیل گردید.

ظرفیت مجموعی بروج این پروژه ۲۱۱۰ کلیوولت امپیر می باشد، در نظر است که از بروج یازده گانه به تعداد ۲۰۰۰ مشترک و یک مدرسه دینی که در حدود ۱۰۰۰ طالب العلم دارد تامین انرژی برق شود.

پروژه یازده باب برج ده سبز، بیش از ۴۲ میلیون افغانی هزینه برداشته که از بودجه انکشافی د افغانستان برشنا شرکت تمویل شده است.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%89-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af/