بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

افتتاح نخستین مجتمع تعلیمی و تحصیلی خصوصی برای دختران در شهر کابل

نخستین مجتمع تعلیمی و تحصیلی خصوصی برای دختران بنام “مورا”  توسط رولا غنی بانوی اول کشور و وزرای تحصیلات عالی و معارف در شهر کابل افتتاح شد.

رولا غنی بانوی اول کشور گفت: با توجه با ارزش های افغانی و اسلامی و شرایط کنونی کشور این اقدام برای رفع ضروریات تعلیمی و تحصیلی دختران یک گام ارزنده و مفید بوده و یک دستاورد خوب در عرصه خدمت گذاری به خانمها به شمار می رود.

دوکتور عزیزالله امیر رئیس مجتمع تعلیمی و تحصیلی مورا نیز گفت که در این مجتمع تمام خدمات تعلیمی و تحصیلی از طرف زنان برای زنان عرضه می شود.

وی افزود: مورا با داشتن چهار بخش کودکستان، لیسه، انستیتوت علوم صحی و پوهنتون دارای بخش های طب معالجوی، اداره و تجارت، کمپیوتر ساینس، تعلیم و تربیه ، قابلکی عالی، تکنالوژی طبی و چند رشته دیگر می باشد.

دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی گفت، وزارت تحصیلات عالی اقدامات موفقانه ای را در زمینه انجام داده است، که افزایش جذب دختران به نهاد های تحصیلی از طریق کانکور، تطبیق پالیسی منع آزار و اذیت دختران در نهاد های تحصیلی، توجه به لیلیه ها و پروسه توزیع بورسیه ها نشانه این عملکرد ها بوده و تلاش های ما در زمینه ادامه دارد.

داکتر اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف گفت که در حال حاضر حدود 1200 نهاد تعلیمی خصوصی درکشور فعالیت دارد و این نهاد از سوی ریاست جدید التشکیل وزارت معارف نظارت و کنترول خواهد شد.

قابل ذکر است، این مجتمع با گنجایش 960 تن محصل دارای شفاخانه ، کتابخانه مجهز، لابراتوار ها و سایر ملحقات ضروری بوده که در ساحه 20 جریب زمین اعمار گردیده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.