English | دری

Breaking News

افتتاح مرکز آموزش های عملی و تولیدی برای زنان

افتتاح مرکز آموزش های عملی و تولیدی برای زنان

مرکز آموزش های عملی و تولیدی زنان با حضور بی بی گل رولا غنی بانوی نخست کشور، میر امان الدین حیدری سرپرست و معین امور زراعت ومالداری، فوزیه حبیبی معین مالی و اداری وزارت امور زنان، جوسلن میسن معاون ارشد اداره انکشافی سازمان ملل متحددر افغانستان، تعدادی از رؤسا و زنان  زراعت پیشه و صنعت کار طی محفلی افتتاح گردید.

میر امان الدین حیدری سرپرست و زارت زراعت گفت:  مرکزیاد شده  برای ارتقای ظرفیت زنان در بخش پروسس محصولات زراعتی، بازاریابی وآموزش زنان فعالیت نموده و درکنار دیگر امتیازات، فرصت های متعددی را برای زنان روستایی فراهم میسازد.

در حال حاضر 100 تن از زنان در پایتخت کشور دراین مرکز مصروف آموزش می شوند و به زودی مراکز مشابه در ولایت های دیگر افغانستان نیز ایجاد می گردد .

بی بی گل رولا غنی بانوی اول کشور گفت: “در حال حاضر افغانستان به خود کفایی اقتصادی و زراعتی نرسیده و اگر ما به این دو  مسئله مهم توجه نماییم میتوانیم به بسیاری از مشکلات خویش فایق آییم”

معین وزارت امور زنان و معاون اداره انکشافی سازمان ملل متحد درافغانستان نیز به نوبه خود از نقش ارزنده زنان در زراعت واقتصاد کشور یاد آوری نموده و آنرا ارزنده و مهم خواندند.

قابل ذکر است که، در این نمایشگاه محصولات زراعتی پروسس شده توسط خانم ها وصنایع دستی که محصول کار زنان افغان است به نمایش گذاشته شد و حاضرین محفل از آن بازدید نمودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*