افتتاح مرکز آموزشی فنی حرفوی در ولایت هرات

by Abdullah Atayi | March 10, 2016 5:30 AM

مرکز آموزشی فنی حرفوی که در آن۳۶۰ تن مشغول کار اند، با حضور داشت معین وزارت کار و امور اجتماعی کشور و برخی از مسئولان دولتی ولایت هرات افتتاح شد.

احمد شاه صالحی، معین وزارت کار و امور اجتماعی کشور در سفری که به ولایت هرات گفت: “یکی از چالش‌های که صد راه مردم کشور قرار دارد عدم کار و اشتغال می باشد.”

وی افزود: وزارت کار امور اجتماعی افغانستان گفتگوهایی را با کشور عربستان برای بهبود اوضاع کاری انجام داده تا این وضع در کشور بهتر شود و صحبت‌های انجام شده با کشور عربستان این را نشان می دهد که نتیجه مطلوبی را در آینده برای مردم خواهد داشت.

قابل یاد آوریست که ۳۶۰ تن از افرادی ‌که در این مرکز مغشول فعالیت اند، فارغ شده و تقاضای این را از مسئولان بلند پایه دولتی دارند، تا وضع  بی کاری را در این ولایت بهبود بخشند.این مرکز آموزشی، هم برای بخش ذکور و اناث می باشد که از ساعت ۸ صبح شروع شده و تا ۱۲ ظهر به اتمام می رسد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87/