English | دری

Breaking News

افتتاح غرفه برای فروش صنایع دستی زنان

افتتاح غرفه برای فروش صنایع دستی زنان

غرفه فروش صنایع دستی زنان محبوس به همکاری وزارت امور زنان، با حمایت مالی سفارت امریکا در باغ  شهر آرا  افتتاح گردید.

با ایجاد این غرفه،  زنان محبوس می توانند تولیدات دستی خویش را با همکاری ریاست عمومی محابس و توقف خانه ها، به فروش رسانند و از این طریق عواید نیز نصیب زنان محبوس می شوند.

جنرال محمد قیوم صافی؛ رییس تصدی صنعتی ریاست عمومی محابس گفت: “با حمایت مالی سفارت امریکا در سیزده محبس اناثیه  کشور زمینه تولیدات دستی زنان مهیا گردیده است که در کنار آموزش سواد آموزی، مهارت های دست دوزی نیز برای شان آموزش داده میشود تا بعد از رهایی بتوانند به زندگی عادی خویش برگردند”.

لطیفه نظری رییس امور زنان ولایت کابل گفت: “زنان در جامعه ما در آخرین طبقه درآمد اقتصادی قرار دارند، حمایت از توانمند سازی اقتصادی زنان باعث رشد اقتصاد کل جامعه میشود، افتتاح غرفه تولیدات دستی زنان محبوس گام سودمند برای تقویت صنایع دستی این زنان میباشد که زمینه را برای ایجاد مارکیت های تجارتی معیاری برای تولیدات صنایع دستی زنان مهیا میسازد.”

رحیمه یوسفزی؛ مدیرمحبس اناثیه کابل اظهار داشت:” در ولایت کابل 212 زن محبوس در زندان ها به سر میبرند که 52 کودک این زنان از سوی موسسات همکار مانند دفتر زنان برای زنان حمایت میشوند و سایر نهاد ها نیز برای ایجاد شغل برای این زنان در کنار آموزش های سواد آموزی، کمپیوتر و موضوعات دینی، حرفه های تولیدات دستی را نیز برای شان آموزش میدهند.”

گفتنی است که وزارت امور زنان از طریق ریاست هماهنگی، خدمات اجتماعی و اقتصادی  تفاهم نامه همکاری را با ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله، جهت انکشاف مهارت های صنایع دستی زنان و توانمند سازی اقتصادی زنان محبوس، امضا نموده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*