English | دری

Breaking News

افتتاح صندوق جلب کمک های مالی جهت حمایت و انکشاف ادبیات کودک

افتتاح صندوق جلب کمک های مالی جهت حمایت و انکشاف ادبیات کودک

اجمل تورمان، مسئول خانه ادبیات کودک می گوید، برای انکشاف ذهنی و جسمی کودک ترویج ادبیات کودک ضروری است و آنها تلاش دارند که در این عرصه تغییرات مثبت به میان بیاید.

اجمل تورمان گفت: “ما در آینده نزدیک با آن نویسنده ها و رسانه های که در سال ۱۳۹۴ بالای ادبیات اطفال کار می کند برنامه داریم تا به آنها ستایش نامه و جایزه اهدا شود. تلاش داریم که از طریق یک سیمینار به وزارت های تحصیلات عالی و وزارت معارف بخواهیم تا در نصاب تحصیلی ادبیات کودک را هم شامل سازند. ما برای ادبیات کودک تلاش های زیاد به خرچ می دهیم”.

وی افزود: در این عرصه از چندین سال تلاش های شان جریان داشت و اکنون که خانه ادبیات کودک به شکل رسمی به کار آغاز کرده است کمک های مالی و تخنیکی نهاد های دولتی و غیر دولتی می تواند بالای فعالیت های شان تاثیر مثبت داشته باشد.

عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است، برای پرورش فکری کودکان ترویج ادبیات کودک ضروری است و با خانه ادبیات کودک کمک های مالی و مشورتی انجام می دهد.

عبدالباری جهانی می گوید: “ادب سطح بلند کلتوری یک جامعه را به خوبی تعریف کرده می تواند. در افغانستان برای کودکان جوانان و زنان بسیار کم کار شده است اطفال به ادبیات خاص نیاز دارد ما این تلاش را ستایش می کنیم و به قدر توان این وزارت به آن کمک های مالی و مشورتی انجام می دهیم. “

در عین حال اسد الله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور اشرف غنی که در این نشست حضور داشت گفت، برای پیشرفت یک جامعه نخستین گام در عرصه تربیه سالم و آشنا ساختن کودکان با علم و ادب ارتباط دارد.

آقای غضنفر تاکید کرد که در بخش ادبیات کودک نیاز است بیشتر توجه شود.

همین طور یکی از نماینده های وزارت معارف گفت تلاش می کنند در نصاب تعلیمی به این بخش جا داده شود.

هرچند در افغانستان تکنالوژی معلوماتی و تلویزیون ها توجه کودکان را جلب کرده اما خانواده ها می گویند ادبیات کودک اگر قصه باشد شعر یا رسم های آموزشی همه یی این ها بالای تربیه و کار های آینده کودکان و وضعیت روحی شان بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*