افتتاح شبکه برق رسانی ولایت لغمان

by Abdullah Atayi | جولای 26, 2017 4:55 ق.ظ

شبکه برق رسانی ولایت لغمان با حضور علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، مقام های محلی ولایت لغمان، اعضای مجلس نمایندگان و شهروندان این شهر افتتاح گردید.

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آگفت: طول مجموعی سیم هوایی این خط انتقال 32 کیلومتر می باشد و در مجموع طول این سیم 50 کیلومتر می باشد.

وزیر انرژی و آب افزود نزدیک به 8 کیلومتر این کیبل بصورت زمینی کار شده است و تا اکنون 580 پایه میتربکس جدید روی این خط نصب شده و باشندگان این شهر از نور برق این خط مستفید شده اند.

در سراسر این خط انتقال برق در لغمان 26 پایه ترانسفارمر نصب شده است و در مجموع 1000 یک هزار ستون را این خط برق در ولایت لغمان شامل می شود که حدود 4500 خانواده به صورت مستقیم بهره مند می شوند.

گفتنی است که تا کنون 1000 پایه میتر برای باشندگان لغمان توزع شده است و عواید سالانه این خط برق در ولایت لغمان 90 میلیون افغانی می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%84%d8%ba%d9%85%d8%a7%d9%86/