English | دری

Breaking News

افتتاح شاهراه گردیز- خوست

افتتاح شاهراه گردیز- خوست

شاهراه گردیز– خوست طی مراسمی در سالون کنفرانس های وزارت فواید عامه با حضور هیئت رهبری این وزارت، نمایندگان مردم در پارلمان، نماینده اداره USAID ، رئیس و انجنیران شرکت ساختمانی MECC وهمچنان جمعی از خبرنگاران به هزینه 232 میلیون دالر امریکایی میباشد که توسط اداره USAID پرداخت گردید،  افتتاح گردید.

انجنیر محمود بلیغ گفت: این سرک از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای مردم کشور بخصوص مردم گردیز و خوست سهولت های فروانی را فراهم میسازد، طول مجموعی این سرک 101 کیلومتر و عرض سرک 7 متر موتر رو با 1.5 متر شانه دو طرفه سرک میباشد.

وی افزود: شاهراه گردیز – خوست در چهار مرحله ساختمان گردیده بود که سه مرحله آن قبلا تکمیل واکنون آخرین مرحله آن به طول 25 کیلومتر و به ارزش 32 میلیون دالر تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

عزیزالله نیازی رئیس شرکت MECC گفت: با وجود مشکلات امنیتی، اقلیمی و سیاسی توانستیم سرک را با استندردهای جهانی تکمیل نمائیم وی از وزارت فواید عامه خواست در قسمت حفظ و مراقبت این سرک بعد از یکسال که مدت زمان گرنتی شرکت ختم میشود کوشش نماید.

سناتور ولایت پکتیا با تشکری از شرکت MECC و کمک های کشور امریکا و توجه جدی وزارت فواید عامه در مورد ولایات کم انکشاف یافته گفت: این سرک عامه المنفعه از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت بوده و سهولت های زیادی را برای مردم به وجود میاورد.

در ختم این مراسم به پاس زحمات انجنیرانی که در قسمت ساخت و ساز این پروژه تلاش کرده بودند از طرف رئیس شرکت ساختمانی و اداره USAID توسط هیئت رهبری این وزارت تقدیر نامه اهداء گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*