افتتاح سب‌ستیشن لین برق ۲۲۰ کیلو‌ولت در ولایت لوگر

by Wadsam | می 17, 2018 5:09 ق.ظ

محمداشرف غنی رئیس‌جمهور کشور سب‌ستیشن لین برق ۲۲۰ کیلو‌ولت در ولایت لوگر را افتتاح نموده و با بزرگان، نمایندگان، علمای دینی، زنان، جوانان و اقشار مختلف آن ولایت دیدار کرد.

محمدداوود قاضی‌زاده معین وزارت انرژی آب در خصوص سب‌ستیشن لین برق ۲۲۰ کیلو‌ولت به مردم معلومات‌داده و از هم‌کاری مردم و بزرگان لوگر در ایجاد سب‌ستیشن و امتداد لین برق تشکرکرد.

حسیب‌الله ستانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر، نفیسه هجران عضو شورای ولایتی و حاجی زلمی عبدالرحیم‌زی رئیس شورای محلی محمدآغه، ضمن خوش‌آمدید به رئیس‌جمهور کشور،گفتند: ما خواهان صلح، امنیت و ختم جنگ هستیم و تأکید ورزیدند که باید به اشخاص سودجو موقع برای مخالفت با صلح داده‌نشود. سخنرانان گفتند که مردم لوگر از دستاوردهای حکومت خود قدردانی‌کرده و از برنامه‌های آن حمایت همه‌جانبه می‌نمایند.

رئیس‌جمهورغنی گفت که با رسیدن برق به لوگر، قیمت برق از ۲۵ افغانی به ۶,۲۵ افغانی کاهش خواهدیافت و ضمن روشنی ‌بخشیدن به خانه‌ها، باعث صنعتی‌شدن این ولایت خواهدشد و زراعت و تجارت رشد می‌نماید.

رئیس‌جمهور کشور افزود که وضعیت امنیت کنونی لوگر قابل قبول نیست و به مسئولین دستور‌داد که ضمن تقویت هماهنگی جهت تغییر وضعیت، یک پلان را ترتیب و شریک سازند.

وی با اشاره به اعمار اساسی سرک از لوگر تا کابل و دورازۀ لاهوری، گفت که برگزاری انتخابات ولسی‌جرگه، شورای‌ ولسوالی‌ها و انتخابات ریاست‌جمهوری درسال ۱۳۹۸ حتمی می‌باشد و از مردم خواست که در انتخابات آینده به‌گونۀ گسترده اشتراک نمایند.

در اخیر این دیدار، بزرگان و نمایندگان اقشار مختلف مردم لوگر، دستار عزت و تقدیرنامه را به رئیس‌جمهور اعطا کردند و ضمن زندگی بابرکت در انجام امور محوله، به وی آرزوی موفقیت مزید نمودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b4%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%db%b2%db%b2%db%b0-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%e2%80%8c%d9%88%d9%84%d8%aa/