English | دری

Breaking News

افتتاح ساختمان پنج باب مکتب در ولایت سمنگان

افتتاح ساختمان پنج باب مکتب در ولایت سمنگان

تعمیر پنج باب مکتب به هزینه مجموعی چهل و پنج میلیون و هشتصد هزار افغانی از بودجه انکشافی دولت، در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان با قطع نوار افتتاح وبه بهره برداری سپرده شدند.
تعمیر مکاتب متذکره بصورت پخته واساسی در یک طبقه از طرف وزارت انکشاف دهات پروژه سازی و تطبیق گردیده است که هر تعمیر دارای هشت صنف درسی، چهار اتاق اداری و سایر ملحقات می باشد.
این مکاتب شامل متوسطه، نسوان قریه شیغنه، لیسه ذکور دهانه تور، لیسه ذکورمرکز ولسوالی، لیسه نسوان قریه رشک ولیسه نسوان چهاردهی این ولسوالی است .
قابل یاد آوری است که شاگردان مکاتب مذکور قبلآ درحویلی های کرایی وزیر خیمه ها مصروف آموزش بودند که با افتتاح تعمیر های متذکره مشکلات بیشتر از سه هزار 600 تن شاگرد پسر و دختر از نبود تعمیر مرفوع گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*