English | دری

Breaking News

افتتاح ساختمان صرافی های ولایت بادغیس

افتتاح ساختمان صرافی های ولایت بادغیس

ساختمان صرافی‌های بادغیس جهت بهبود انتقال پول و معامله صرافان  به هزینه یک میلیون دالر که از سوی یک تن از بازرگانان این ولایت پرداخت شده است، اعمار و افتتاح گردید.

شراف الدین مجیدی، سرپرست اداره ی محلی بادغیس می گوید که با افتتاح این ساختمان مکان مشخصی برای عموم صرافان ایجاد شده و مشکل صرافان این ولایت رفع خواهد شد.

وی گفت: به صرافان بادغیس وعده داده اند تا از هر گونه ناامنی در اطرف این ساختمان جلوگیری کنند و یک تیم از نیروهای امنیتی بخاطر تامین امنیت این ساختمان تعیین شده است.

قابل ذکر است که، پیش از این صرافان بادغیس در گوشه و کنار شهر قلعه نو مرکز این ولایت به گونه ای پراکنده اقدام به تبادل اسعار می کردند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone