افتتاح دوازدهمین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در ولایت هرات

by Wadsam | December 13, 2017 8:59 AM

دوازدهمین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان به هدف استحکام روابط تجارتی بین بازرگانان افغان و ایرانی، با نمایش محصولات دو کشور در ولایت هرات افتتاح شد.

محی الدین نوری معاون مالی و اداری والی هرات گفت که این در این نماشگاه محصولات ایرانی و افغانی در ۴۰ غرفه به نمایشگاه گذاشته شده است.

محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در هرات، برگزاری این نمایشگاه را برای رشد ارتباطات بین بازرگانان دو کشور افغانستان و ایران مفید عنوان کرد.

در این نمایشگاه محصولات ایرانی در ۳۰ غرفه و محصولات افغانی در ۱۰ غرفه به نمایش گذاشته شده اند که شامل محصولات صنعتی، لوازم بهداشتی، وسایل نقلیه، صنایع دستی و غیره می باشند.

قابل ذکر است که این نمایشگاه به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/