افتتاح دهلیز هوایی افغانستان-چین

by Wadsam | November 6, 2018 1:07 PM

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز دهلیز هوایی افغانستان-چین را در حضورداشت مقامات دولتی افتتاح کرد و قرار است در اولین محموله ۲۰ تن جلغوزه کشور به چین صادر گردد.

رئیس جمهور گفت: “بالای خزانه های پنهانی افغانستان چون جلغوزه، پسته و زیره توجه جدی صورت می گیرد.” رئیس جمهور غنی افزود که از ۱۵ عقرب همه ساله به عنوان روز ملی جلغوزه تجلیل می شود. 

محصولات جلغوزه افغانستان سالانه به ۲۳ هزار متریک تن می رسد و پس از این با نام و نشان افغانستان به بازارهای جهانی صادر می شود.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d9%87%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%86/