بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

افتتاح دفتر نمایندگی امور قونسلی وزارت امور خارجه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

بعد ازدیروز، دفتر نمایندگی امور قونسلی وزارت امور خارجه، در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، با حضور جلالتمآب عتیق الله عاطفمل معین اداری وزارت امور خارجه، جمعی از وکلای شورای ملی، مقامات عالی رتبه دولتی، رؤسای شعبات و کارمندان وزارت امور خارجه و عده ی از  مهمانان خارجی گشایش یافت.

در ابتداء، معین اداری وزارت امور خارجه، حاضرین مجلس را خوش آمدید گفته، افتتاح دفتر امور قونسلی در میدان هوایی حامد کرزی را یک عمل شایسته وقابل قدر دانسته اظهار داشت: “به هدایت رهبری حکومت وحدت ملی و تلاش های مشترک ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه با وزارت های امور داخله، عدلیه، مالیه، کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین و نهاد های دیگر دولتی، ما امروز شاهد گشایش نمایندگی امور قونسلی وزارت امور خارجه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی هستیم.”

معین اداری وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت که در گذشته نمایندگی های سیاسی و قونسلی وزارت امور خارجه، صرف ویزه های سه ماهه و شش ماهه را برای ورود به افغانستان صادر می کردند، اما به اساس رژیم جدید ویزه، بعد از این نمایندگی های سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان،  به اساس ضرورت، ارزش کاری و مقدار سرمایه گذاری، به تجار و سرمایه گذاران خارجی از یک الی سه سال، ویزه صادر می نمایند.

معین اداری وزارت امور خارجه در ادامه خاطر نشان ساخت که پس از این نمایندگی امور قونسلی وزارت امور خارجه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، در صدور ویزه برای تجار، سرمایه گذاران، کارمندان ملل متحد و سازمان های بین المللی، خبرنگاران، ورزشکاران، عملیه پرواز ها و مسافرین ترانزیت ویزه صادر خواهد نمود که این از یک طرف از پراگندگی و بروکراسی طولانی جلوگیری شده و از جانب دیگر تجار وسرمایه گذاران، از کشور هایی که ما در آنجا نمایندگی سیاسی و قونسلی نداریم، می توانند به آسانی از این دفتر ویزه اخذ نمایند، که این نیز سهولتی است برای تجار و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در افغانستان.

محفل با قطع نوار و افتتاح دفتر توسط جلالتمآبان عتیق الله عاطفمل معین اداری وزارت امور خارجه، سید یوسف حلیم  سرپرست وزارت عدلیه و اعضای شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان پایان یافت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.