English | دری

Breaking News

افتتاح دفتر جدید برای انجمن حقوقدانان افغانستان در کندز

افتتاح دفتر جدید برای انجمن حقوقدانان افغانستان در کندز

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با خریداری نخستین عمارت، دفتر جدید خویش را به روز پنج شنبه در شهر کندز افتتاح نمود. مصارف مجموعی خرید و نوسازی دفتر جدید که از جانب آلمان و هالند تمویل شد به 17 میلیون افغانی بالغ می گردد. این عمارت حقوقدانان برای مقاصد و رفع نیازمندیهای مختلف مورد استفاده قرارخواهد گرفت.

انجمن مذکور با فراهم ساختن محل مناسب کاری برای اعضا و ادارۀ خویش در سه ولایت همجوار کندز، تخار و بدخشان، قادر خواهد بود دامنۀ خدمات حقوقی خویش را برای اهالی این ولایات گسترش دهد. از این دفاتر میتوان به عنوان محل امتحانات شمول حقوقدانان آینده در انجمن استفاده بعمل آورد. چون زنان در ولایات مذکور در راه کار و آموزش در سکتور عدلی اغلباً با دشواریها مواجه می شوند، این دفتر در منطقه به حیث یک گام و آدرس مهم برای زنانی که علاقمند فراگیری مسلک حقوقی می باشند، پنداشته می شود.

حین سخنرانی در مراسم افتتاحیه، محترم روح اله قاضیزاده، رئیس آن انجمن و میزبان مراسم اظهار داشت: “ما از حکومات آلمان و هالند بخاطر تعهد دوامدار شان، بویژه در کندز، تشکر می کنیم. بدون چنین حمایت، این مرحلۀ کنونی در راه پیشرفت وکلای مستقل نخواهد ممکن می بود. این مسلک جوان اکنون می تواند مسئولیت مشخص خویش را برای انکشاف اجتماعی و ایجاد حاکمیت قانون در اینجا ایفا نماید”.

محترم فضل الرحمن فضلی، سرقاضی و رئیس محکمۀ استیناف کندز علاوه نمود: “وکلای مدافع یک نقش اساسی را در محاکمات عادلانه ایفا می کنند. بدون آنها قضا ناتکمیل خواهد بود.” علاوه برآنها، محترم حمیداله دانشی، معاون والی کندز و محترم مانفرید مایر کمیشنر وزات همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) در مراسم مذکور اشتراک ورزیده بودند.

برنامۀ سکتور عدلی آلمان و هالند، علاوه بر کمکهای مالی و تخینکِ برای عمارت جدید، همچنان از انجمن مذکور در زمینۀ اقدامات سازمانی و انکشاف آموزشی برای حقوق دانان در رشته های مختلف حمایت نموده است. برنامۀ مذکور همراه با سازمان انکشاف حقوق بین الدول (ILDO) یک مجلۀ ماهانه بنام وکالت را تمویل می نماید. آلمان و هالند همچنان از جلسات ماهانه ایکه در کابل، تخار، بدخشان، کندز و بلخ دایر می گردد حمایت می کنند.

انجمن وکلای مدافع افغانستان که مقر آن در کابل می باشد، در سال ۲۰۰۷ به عنوان یک ادارۀ حقوقی و کاملاً مستقل تأسیس گردید که برای اعضای خویش آموزش، امور انسجام و عدالت خواهی را به گونۀ رایگان انجام می دهد. این انجمن همچنان مسئولیت جواز، دسپلین و مقررات وکلای مدافع را در تمام افغانستان به عهده دارد.

ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) یکجا با حکومت افغانستان در تقویت حاکمیت قانون در افغانستان کار می نماید. از سال ۲۰۰۳ بدین سو توجۀ این پروژه از وزارت عدلیۀ افغانستان در مساعی آن در جهت تأمین تمام اتباع به عدالت حمایت می نماید. این کار از طریق پشتیبانی از دسترسی بهتر به عدالت و نیز بهبود ظرفیت مسلکی کارمندان سکتور عدلی انجام می یابد. در عین حال، اگاهی حقوقی اهالی تقویت می یابد. در سال ۲۰۰۸ این پروژه به فعالیتهای خویش در شهر کندز آغازکرد. و در سال۲۰۱۱ حکومت هالند در تمویل مشترک پروژه ها در ولایت کندز به حکومت آلمان پیوست.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*