افتتاح توربین چهارم بند برق نغلو و سب سیتشن جدید سروبی

by Wadsam | December 13, 2019 11:48 PM

دافغانستان برشنا شرکت به ادامه بهره برداری از منابع تولید انرژی داخلی و ترمیم بند های تولیدی برق، توربین چهارم بند برق نغلو را پس از ترمیم اساسی موفقانه فعال ساخت.

توربین چهارم بند برق نغلو که از کار افتاده بود در مدت زمان دو نیم ماه از سوی انجنیران فنی حوزه تولیدی د افغانستان برشنا شرکت به گونه اساسی ترمیم شد.

هیئتی با حضور محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربنأ و  رهبری برشنا به هدف افتتاح توربین چهارم بند برق نغلو و سب ستیشن جدید سروبی صبح امروز عازم ولسوالی سروبی شدند.

آقای قیومی در این مراسم گفت: “موجودیت انرژی برق کافی اساس توسعه زیربنای توسعه اقتصادی کشور می باشد، حکومت افغانستان مصمم است تا در بخش تولید انرژی برق از منابع داخلی سرمایه گذاری ها بیشتر شود”.

انجنیر امان الله غالب رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت حین گشایش توربین چهارم بند برق نغلو گفت: ” ترمیم اساسی بند های تولید انرژی که نیاز به نوسازی دارد یکی از اولویت های مهم د افغانستان برشنا شرکت می باشد، پس از ترمیم توربین دوم بند برق نغلو در سال گذشته اینک توربین چهارم بند نغلو نیز به همت و زحمات انجنیران برشنا ترمیم شد”.

سرپرست وزارت مالیه و هیئتی د افغانستان برشنا شرکت همچنان،  سب ستیشن ۱۱۰/۲۰ کیلوولت جدید سروبی را نیز افتتاح و به بهره برداری سپرد.

رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت، در مورد سب ستیشن جدید سروبی گفت که با بهره برداری این سب ستیشن افزون بر تامین برق مناطق جدید در اوزبین و ولسوالی بادپخ لغمان، کیفیت برق نیز بالا خواهد رفت.

کار اعمارسب ستیشن جدید سروبی به تاریخ ۲۸ مارچ سال۲۰۱۷ میلادی توسط کمپنی ترکی AK-AY آغاز گردید و در مدت زمان به اتمام رسید.

ساخت این سب ستین بیشتر از ۳.۵ میلیون دالر هزینه برداشته که از سوی بانک جهانی پرداخت شده است.

اکنون این سب ستیشن به شکل نورمال فعالیت داشته و آنعده قریه جاتی که شبکه توزیع برق آن قبلاً آماده گردیده است برق می دهد و با تکمیل شدن شبکه های توزیعی برای ۱۷ قریه دیگر نیز در ولسوالی سروبی  برق مناسب به مشترکین جدید توزیع خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%86%d8%ba%d9%84%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d8%a8-%d8%b3%db%8c/