افتتاح تعمیر یک باب مکتب در ولایت تخار

by Abdullah Atayi | September 20, 2015 5:06 AM

تعمیر جدید لیسه نسوان سمتی ولسوالی چاه آب ولایت تخار، که دارای 20 صنف درسی، 2 اتاق اداری، اتاق کمپیوتر، اتاق لابراتوار، یک حلقه چاه آب آشا میدنی، 5 غرفه مبرز با سایر ملحقات ضروری می باشد، با حضور مسوولین ریاست معارف آن ولایت، تعدادای از مسوولین ادارات دولتی، متنفذین قومی، استادان و شاگردان افتتاح گردیده و به بهره برداری سپرده شد.

تعمیر متذکره در مدت یک سال بصورت پخته و اساسی در ساحه 4 جریب زمین اهدا شده از سوی محمد بشیر قانت والی اسبق ولایت سرپل، و به کمک مالی شرکت استخراج طلا نورا اعمار گردیده و بیش از یک هزار وچهار صد تن اناث از ناحیه نبود صنوف درسی مرفوع گردیده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1/