افتتاح تعمير یک باب مکتب در ولایت بلخ

by Abdullah Atayi | April 12, 2016 4:12 AM

 تعمیر جدید لیسه باختر شهر مزارشریف ولایت بلخ بصورت پخته و اساسی در سه طبقه، به كمك مالی کشور ترکیه به مبلغ مجموعی یک میلیون ۳۶۰ هزار دالر افتتاح و به بهره برداری سپرده شدند.

این مکتب دارای ۴۱ اصنف درسی ، ۸ اتاق اداری ، ۸۲ غرفه تشناب، دیوار احاطه ، میادین ورزشی، سیستم برق وآب رسانی وسایر ملحقات ضروری می باشد که در آن به تعداد ۹۵۰۰ تن شاگرد ذ کور مصروف آموزش هستند.

قابل ذکر است که در مراسمی افتتاحیه این مکتب استاد عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، رییس معارف آنولایت تعدادای از منسوبین ادارات دولتی، اعضای شورای ولایتی، متنفذین قومی، استادان و شاگردان حضور داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d8%ae/