افتتاح تعمير يك باب مكتب در ولايت تخار

by Wadsam | October 26, 2014 9:04 AM

تعمیر جدید لیسه حضرت خلالی ولسوالي رستاق ولايت تخار با قطع نوار افتتاح وبه بهره برداری سپرده شد.takhar[1]

تعمیر متذکره در مدت یکسال بصورت پخته و اساسی اعمار گردیده . بالای تعمیر مکتب متذکره۱۸۰ هزار دالر که از طرف گمیته سویدن پرداخت گردیده به مصرف رسیده است، که دارای ۸ صنف درسی ، 2 اتاق اداری، 4 اتاق برای مرکز علمی، یک کتابخانه ، میز وچوکی ،یک حلقه چاه آب آشا میدنی با سایر ملحقات ضروری می باشد، که با عمار تعمیر متذکره مشکل شاگر دان از ناحیه نبود صنوف درسی مرفوع گردید.

در مراسمی که به همین مناسبت در محوطه مکتب مذکور تدویر گردیده بود رئیس معارف آنولایت ، تعدادای از مسوولین ادارات دولتی، متنفذین قومی، استادان و شاگردان حضور داشتند .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://www.wadsam.com/dari/wp-content/uploads/takhar2.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%8a%d9%83-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1/