English | دری

Breaking News

افتتاح تالار ورزشی لیسه مسلکی اداره و اقتصاد جمهوریت

افتتاح تالار ورزشی لیسه مسلکی اداره و اقتصاد جمهوریت

تالار ورزشی لیسه مسلکی اداره و اقتصاد جمهوریت با هزینه 310 هزار دالر امریکایی که در مدت یکسال اعمار گردیده است، با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

رحیل محمد فرملی، معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف گفت: “ورزش ضامن صحت و سلامتی همه و به ویژه جوانان بوده و از کشور دوست آلمان می خواهیم که در راستای اعمار تالارهای ورزشی در مکاتب و انستیتیوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی کمک های بیشتر را معطوف دارند.”

وی افزود: ” کشور آلمان همه ساله 20 میلیون دالر را برای برنامه ایکویپ ( ارتقای کیفیت معارف افغانستان) کمک می کند و در سال گذشته نیز 40 میلیون یورو را برای برنامه توسعه یی و بنیادی معارف کمک کرده است. این معینیت حالا هم در همکاری با کشور آلمان در حال ایجاد چندین مجتمع تخنیکی و مسلکی در ولایات بلخ – کندز و فاریاب می باشد که در آینده نزدیک، قرار است این پروژه ها به بهره سپرده شود.”

پائول گلاویز، نماینده محترم موسسه GIZ کشور آلمان ضمن صحبت مختصری به تداوم کمک های کشور آلمان تأکید نموده و گفت که یکی از اولویت های کشور متبوعش حمایت قاطع از روند تعلیم و تربیه در افغانستان بخصوص برای دختران می باشد.

در محفلی افتتاحیه این ورزشگاه پوهندوی رحیل محمد فرملی معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، نماینده موسسه GIZ، شماری از استادان و شاگردان لیسه جمهوریت اشتراک داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*