English | دری

Breaking News

اعمار بیش از پنجاه هزار جریب زمین باغ های میوه دار و سه صدو سی ذخیره گاه آب در ولایت های شمال

اعمار بیش از پنجاه هزار جریب زمین باغ های میوه دار و سه صدو سی ذخیره گاه آب در ولایت های شمال

مسوولان اقتصادی وزراعتی درشمال کشور می گویند که بیش از پنجاه هزار جریب زمین بصورت درست و معیاری باغ های میوه دار و سه صدو سی ذخیره گاه آب در ولایت های شمال اعمار گردیده است.

احمد ولی سنگر، مشاور اقتصادی ولایت بلخ گفته است، روند باغداری به خصوص باغ های میوه دار درحوزه شمال کشور مثبت می باشدو تخمها درولایت بلخ بیش از هشت هزار و هشتصد باغ میوه دار بصورت معیاری ساخته شده است که در بلند رفتن اقتصاد خانواده ها نیز تاثیر مثبت بوجود آورده است.

داکتر عثمان صافی مسوول کل برنامه های زراعتی وزارت زراعت، هدف اصلی برنامه های کاری را فراهم ساختن زمینه های خود کفایی دهقانان و مالداران در کشور خوانده گفت، به همین ملحوظ طی سالروان سه صدو هشتاد ذخیره گاه های آب را درولایات شمال به مصرف سه میلیون و سه صد هزار دالر امریکایی برای دهقانان ساخته اند .

به گفته مسوول کل برنامه های زراعتی وزارت زراعت: اکنون افغانستان از بسیاری میوه ها به مرحله خودکفایی رسیده ولی بازهم بزرگترین هدف وزارت زراعت فراهم ساختن زمینه رشد و صدور میوه ها به خارج از کشور میباشد و تلاش ها درزمینه ادامه دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*