بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

اعلام فرصت های جدید سرمایه گذاری در بخش های زراعت ومالداری

اسد الله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری امروز فرصت های جدید سرمایه گذاری در سکتور زراعت را طی یک کنفرانس درکابل اعلام کرد.

وزیر زراعت کشور در سخنرانی خود گفت: “فرصت ها به هزینه مجموعی 12.5 میلیون دالر مساعد ساخته شده که 58 % آن توسط سکتور خصوصی و 42% آن توسط پروژه CARD-F یا پروژه رشد زراعت و انکشاف دهات که یکی از پروژه های فعال بین الوزارتی است به طور بلاعوض و به منظور حمایت از سکتور خصوصی سرمایه گذاری می شود.”

وی افزود: ایجاد دو فابریکه پروسس و تولید پنبه جراحی در ولایت هلمند، ایجاد یک فابریکه نخ ریسی در ولایت بلخ، ساخت 21 فارم مرغ گوشتی با ظرفیت (25000 قطعه مرغ) و سه فارم مرغ های نسلی گوشتی به ظرفیت 30 هزار قطعه مرغ، احداث کمپلکس مارکیت مرغداری به ظرفیت 200 دکان در ولایت کابل بخشی ازاین فرصت ها است.

همچنان اعمار یک باب مسلخ برای پروسس گوشت مرغ درولایت بلخ، 14 فارم مرغ های گوشتی به ظرفیت 5 هزار قطعه مرغ در ولایت لوگر، 10 فارم مرغ های گوشتی به ظرفیت 5 هزار قطعه مرغ درولایت های لغمان و کنر، 200 فارم کوچک مرغداری خانگی درولایت تخار، 50 سبز خانه در ولایت خوست، 50 سبز خانه درولایت کابل و 15 فارم زنبور عسل درولایت کندهار بخش دیگری از این دستاوردهاست.

وزارت زراعت آبیاری ومالداری از طریق پروژه CARD-F توانسته در هشت زنجیرۀ ارزشی شامل (مرغداری، سبزیجات، لبنیات، انگور، عسل، پنبه، انار و زعفران) ساحات مختلف 14 ولایت کشور را تحت پوشش قرار دهد که از جملۀ ولایات مذکور در 9 ولایت آن از سال 2015 به این سو فعالیت ها گسترش داده شده است.

جلب سرمایه گذاری در بخشهای مهم اقتصاد زراعتی، تمرکز بیشتر برای انکشاف تولیدات داخلی و کمرنگ ساختن واردات به ویژه واردات محصولات زراعتی و لبنی از جمله اولویت های کاری وزارت زراعت است.

قابل یاد آوریست که در کنفرانسی که به همین منظور دایر گردید، حامد هلمندی مشاور مقام عالی ریاست جمهوری درامور زراعت، شهیر شهریار معین وزارت احیا و انکشاف دهات، محمد جاوید قایم معین وزارت مبارزه با مواد مخدر و نماینده های کشور های دنمارک و بریتانیا نیز حضور داشتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.