English | دری

اعتصاب کاری داکتران شفاخانه حوزوی ولایت کندز

اعتصاب کاری داکتران شفاخانه حوزوی ولایت کندز

داکتران شفاخانه حوزه یی کندز به خاطر عدم پرداخت معاش ماهانه ی شان اعتصاب کاری نموده اند.

به گفته ای داکتر عبدالقدوس رئیس این شفاخانه از چهار ما به این طرف معاش داکتران این شفاخانه پرداخت نشده است و داکتران به خاطر عدم پرداخت معاشات شان دست به اعتصاب کاری زده اند و به جز بخش عاجل بقیه بخش ها تعطیل می باشد.

وی تاکید کرد که با وجودیکه آنان قبلأ مشکل خویش را با شورای ولایتی و ریاست خزاین در میان گذاشته اند، اما تا هنوز به مشکل آنها رسیده گی نشده است.

رئیس شورای ولایتی کندزآقای محمد یوسف ایوبی تایید می کند که شکایت داکتران شفاخانه حوزوی کندز به شورای ولایتی رسیده است و شورای ولایتی به زودی با مقامات مسوول برای حل این مشکل صحبت می نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*