English | دری

Breaking News

اشتراک هیأت افغانی دراولین اجلاس همکاری های نوین و انتقال تکنالوژی چین- جنوب آسیا

اشتراک هیأت افغانی دراولین اجلاس همکاری های نوین و انتقال تکنالوژی چین- جنوب آسیا

عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی طی سفر رسمی و در راس هیات افغانی به اولین اجلاس همکاری های نوین و انتقال تکنالوژی چین- جنوب آسیا که در شهر کیومینگ چین همزمان با سومین نمایشگاه چین- جنوب آسیا از تاریخ 10- 14 جون 2015 دایر گردیده بود، اشتراک ورزید.

این کنفرنس  به منظور محرک های نوین و خلاقانه برد- برد (win-win) و تحقق همکاری بیشتر در نوآوری های تکنالوژیکی، انکشاف پایدار و تسهیل انتقال تکنالوژی پیشرفته و تطبیقی در بین کشورهای منطقوی در جنوب آسیا دایرگردیده بود.

عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی افغانستان در این کنفرنس  طی صحبت های خویش از اهمیت ساینس و تکنالوژی بخاطر همکاری و تغییر جهان؛ انکشاف تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی در افغانستان؛ تبدیل وزارت مخابرات از یک سکتور عرضه کننده خدمات به یک واحد پالیسی ساز و انکشاف قوانین مربوط به سکتور، واگذاری بخش عرضه خدمات مخابراتی و انترنتی به سکتور های خصوصی، پیشرف ها از هیچ به پنج شرکت مخابراتی، بیش از چهل شرکت عرضه کننده خدمات انترنتی، صدها نهاد عرضه کننده آی تی، حکومت داری الکترونیکی، حکومت داری مبایل سخن بمیان آورد.

وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی افغانستان نیز در قسمتی از صحبت های خویش از پوشش هشتاد ونه در صدی خدمات GSM، افزایش استفاده کننده گان خدمات انترنت از یک در صد به ده درصد، کاهش قیمت انترنت از بیش ازسه هزار دالر هرمیگابیت به شصت دالر با تمدید فایبر نوری در حالت کنونی معلومات اراییه نمود.

وی همچنان در سخنان خود از نقش کشور چین و کشورهای پیشرفته در نو آوری های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و حمایت آن از افغانستان در قسمت پالیسی ساینس و تکنالوژی و نو آوری های آن، ایجاد مرکز تحقیقاتی در یک یا بیشتر پوهنتون های افغانستان، تهیه اسکالرشیپ ها و فیلو شیپ ها و تبادل تجارب و دانش بین دو کشور یاد آوری و تمرکز نمود. وی نیز از دعوت اشتراک هیات افغانی و پذیرایی گرم از آن و ایجاد تسهیلات از دولت چین به عنوان میزبان و سازمان دهندگان کانفرانس مراتب تشکری و امتنان خویش را ابراز نمود.

باید گفت که دراین سفر هیات افغانی در حاشیه کانفرانس با هیات چین ملاقات جداگانه نیز داشتند که از جانب کشور چین، آقای وان گنگ وزیر ساینس و تکنالوژی، چن لینهوا رییس عمومی همکاری های بین المللی وزارت ساینس و تکنالوژی، آقای لانگ جیانگ رییس عمومی ساینس و تکنالوژی ایالت یونان، لی وینکینگ رییس عمومی ساینس و تکنالوژی ایالت گانسوچین و آقای چن هونگسنگ ریی بخش آسیا- افریقای اداره روابط همکاری های بین المللی وزارت ساینس و تکنالوژی چین اشتراک نموده بودند.

در این ملاقات هیات افغانی خواهان کمک و حمایت در بخشهای تکنالوژی معلوماتی و تهیه بورس های آموزشی به افغانستان شدند و کشور چین نیز علاقه مندی خویش را با افغانستان در بخش تکنالوژی معلوماتی ابراز داشت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*