استفاده از یک آهنگ دیگر افغانی در فلمی از سینمای بالیود هند

by Abdullah Atayi | July 25, 2017 10:21 AM

آهنگ فلکلوریک لیلی لیلی جان احمد ظاهر در فلم “لبستک اندر مای بورکه” گرفته شده و زیب النسا بنکش آواز خوان پاکستانی آن را سروده‎است.

ایکتا کپور مسئول نشر، پخش و نمایش این فلم در مصاحبه با شبکه تیلویزونی سونی هند گفت، لبسرین یک سمبول آرزو و بورکه سمبول محدودیت می‎باشد که بر زنان وضع گردیده‎است که وی به همین دلیل مسئولیت نشر و پخش فلم را به عهده گرفته‎است.

آهنگ کمپوز شده به طرز آهنگ افغانی لیلی لیلی جان در این فلم به سرود کمپاین لبسرین برای آزادی زنان در رسانه‎های اجتماعی هند، مبدل شده‎است.

پیش از این، میل گیبسن کارگردان سینمای هالیود در یکی از فلم‎های خود آهنگ “ورو ورو کیژده قدمونه آشنا” ساخته‎های محمد دین زاخیل را استفاده کرده بود.

قابل یاد آوریست که فلم “لبستیک اندر مای بورکه” بر بنیاد زنده‎گی چهار زنی ساخته شده که هر یک آن‎ها برای بر آورده شدن آرزوهای شان مبارزه می‎کنند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7/