English | دری

Breaking News

ارتقا مهارت های مدیریتی کارمندان وزارت معادن و پترولیم

ارتقا مهارت های مدیریتی کارمندان وزارت معادن و پترولیم

24 تن از کارمندان وزارت معادن و پترولیم، پس از تکمیل موفقانه یک دوره آموزشی هشت ماهه با موضوع مدیریت، به هزینه 6 میلیون افغانی که دولت آلمان پرداخته است، توانستند تا مهارت های اداری و سازمانی شان را گسترش داده و تصدیق نامه های شان را بدست آوردند..

معادن مس، لیتیوم، آهن، عناصر خاکی نادر، طلا و کبالت به اندازه ای هستند که می توانند افغانستان را به یکی از صادرکنندگان پیشتاز منابع طبیعی تبدیل کنند. این، فرصت بزرگی برای این کشور است، اما در عین زمان، مسئولیت کلانی را نیز  بر دولت در جهت مدیریت درست آن می نهد.

برنامه یاددشده، مطابق با استندردهای بین المللی و برای 24 تن از  کارمندان وزارت معادن و پترولیم برپا شد. ایشان در پوهنتون دنیا، مهارت های رهبری، تخصیص بودجه، تنظیم برنامه توسعه ای، و نگارش پیشنهادهای پروژه ای و گزارش های کاری را به طور عملی فرا گرفتند.

 یکی از شرکت کنندگان این برنامه گفت: “آموختن نحوه نگارش پیشنهادهای پروژه ای و آشنایی با ساختار و محتوای مورد نیاز برای آنها، ما را در موقعیت بهتری جهت بررسی پیشنهادهای شرکت های فعال در عرصه معدن قرار می دهد.”

مفتش های معدن که از محل های استخراج معدن بازدید می کنند، می توانند گزارش بازبینی های خویش از ساحات استخراج را بنویسند و در کنار آن، نتایج و پیشنهادهای شان را برای بازدیدهای آینده ارایه کنند. همچنین پیشنهادها و برنامه های تجاری برای استخراج منابع معدنی، از این پس با دقت بیشتری بررسی خواهند شد.

معین وزارت معادن و پترولیم، محمد ابراهیم گفت: “دسترسی به گزارش های مطمئن که متکی بر واقعیت ها باشند و مانع نشر معلومات نادرست شوند، برای وزارت معادن و پترولیم، بسیار بااهمیت است.”

قابل ذکر است که پروژه “ترویج حکومتداری خوب در بخش استخراج معادن افغانستان” در نظر دارد تا کارکرد نظارتی وزارت معادن و پترولیم را با درنظرداشت معیارهای حکومتداری خوب، بهبود بخشد و بیشتر این فعالیت ها شامل فراهم آوری حمایت استراتژیک برای وزارت معادن و پترولیم، و ارتقای ظرفیت کارکنان آن وزارت و ریاست های آن در ولایات، و ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*