English | دری

Breaking News

ارتقای مهارت های۱۳۴ انجینر در زمینه طراحی پروژه های ساختمانی

ارتقای مهارت های۱۳۴ انجینر در زمینه طراحی پروژه های ساختمانی

سمیناری که در زمینه برنامه ریزی، طراحی و ساخت جاده و پل برای ۱۳۴ انجینر افغان برگزار شده بود، با کامیابی به پایان رسید.

از حدود دو ماه بدین سو، انجینران ریاست های مختلف از ولایت های بدخشان، بغلان، بلخ، کندز، سمنگان و تخار در دوره آموزشی یادشده با موضوع چگونگی طراحی و بررسی ساخت جاده و پل شرکت کردند.

هزینه این دوره آموزشی به ارزش 1.3 میلیون افغانی توسط برنامه ارتقای ظرفیت منطقه ای (RCD) پرداخت شد، در حالی که صندوق ارتقای زیربنای منطقه ای (RIDF) حمایت فنی مورد نیاز را فراهم نمود. هر دو صندوق یادشده، توسط دولت آلمان تمویل می شوند.

در جریان دو ماه گذشته، شرکت کنندگان فرصت یافتند تا طراحی لایه های مختلف جاده مانند زیرپایه، پایه، جغل ریزی، سطح و ساختارهای انتقال آب را انجام داده و در جریان دوره آموزشی، از ابزارهای نوین بررسی، تکنیک های جدید طراحی و لوازم مختلف نقشه کشی استفاده کردند.

 یکی از شرکت کنندگان این دوره گفت: “این دوره بسیار مفید بود، به ویژه بخش طراحی جاده و بررسی. من مشتاق بهره گیری از دانش جدیدم در محل کار هستم و مطمئنم که عملکرد ما بهبود چشمگیری خواهد یافت.”

بر اساس نیازسنجی انجام شده، ایشان موضوعاتی چون ساخت جاده ها و پل ها را پیشنهاد کرده بودند. در نتیجه، سمیناری که امروز ۱۳۴ انجینر آن را به پایان رساندند، با درنظرداشت نیازمندی ریاست های اقتصاد، احیا و انکشاف دهات، معارف، فواید عامه، انرژی و آب و نیز درخواست حوزه های آبی و شهرداری ها طراحی و برپا گردید.

انجینر سید اکبر، رییس فواید عامه ولایت تخار در این باره گفت: “این دوره آموزشی دقیقا در مطابقت با نیازمندی های ما طراحی شده بود. دانشی که شرکت کنندگان آموختند، مطمئنا به خدمات رسانی بهتر به جامعه منجر خواهد شد.”

گفتنی است که برنامه ارتقای ظرفیت منطقه ای (RCD) و صندوق ارتقای زیربنای منطقه ای (RIDF) نمونه هایی از همکاری موفقیت آمیز شرکای افغان و آلمانی و تشریک مساعی چند نهاد اجراکننده برنامه های همکاری توسعه ای آلمان است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*