English | دری

Breaking News

ارتقای تولید انرژی افغانستان : چگونه سکتور خصوصی را شامل این روند کنیم؟  

ارتقای تولید انرژی افغانستان : چگونه سکتور خصوصی را شامل این روند کنیم؟  

دیروز پروگرام توسعه سکتور انرژی (ESIP) برنامه همکاری آلمان افغان یک ورکشاپ در هوتل سرنای کابل برگزار نمود. این فعالیت به هدف شناسایی و ارزیابی نیازهای سکتور خصوصی برای ایفای نقش خود در ارتقای تولید انرژی افغانستان ایجاد گردید. 

بطور عمومی، تقریبا 80 تن از نمایندگان اناث و ذکور نهاد های خصوصی و عمومی،  بشمول مقامات بلند رتبه دولتی، متشبثین و دانشگاهیان در این رویداد شرکت نمودند. نتایج در یک پلان تطبیقی یک ساله برای پروگرام توسعه سکتور انرژی (ESIP) که هدف دارد شراکت سکتور خصوصی را در بخش انرژی تسهیل نموده و ایجاد انرژی از منابع تجدید پذیر را ارتقاء دهد، شامل گردید.

یک قسمت خاص از تمرکز بالای اتحادیه انرژی تجدیدپذیر افغانستان (AREU) بود که ارائه دهنده تقریبا 70 شرکت بوده و تنها اتحادیه فعال سکتور انرژی تجدیدپذیر است. رئیس AREU، آقای کابل خان تدبیر، تاکید ورزیدند که “سکتور خصوصی با موانع زیادی در سکتور انرژی افغانستان مواجه میشود. ما بالای این موانع همراه سکتور عمومی و بخش اکادمیک در این ورکشاپ بحث مینمائیم.”

 دولت افغانستان نقش انرژی را برای یک توسعه اقتصادی با ثبات بعنوان یک نیروی محرک اولیه میشناسد. سکتور خصوصی یک نقش محوری را در بالا بردن تولید داخلی انرژی مخصوصا توسط منابع انرژی تجدید پذیر ایفاء خواهد کرد. در این رابطه، شرکت کنندگان ورکشاپ در مورد فرصت ها، چالش ها و مسیر پیش روی عوامل خصوصی مباحثه نمودند. آنها کمبود دسترسی به منابع مالی و موجودیت کم پرسونل آموزش دیده در نیروی کاری افغانستان را بعنوان موانع عمده شراکت سکتور خصوصی در این بخش بیان نمودند.

مشاور انرژی تجدید پذیر د افغانستان برشنا شرکت (DABS)، آقای مجتبی حشمد ذکر نمودند که “د افغانستان برشنا شرکت بعنوان تنها شرکت ملی آب و برق متعهد به ارتقاء استفاده انرژی تجدید پذیر در افغانستان است.” در سال جاری، د افغانستان برشنا شرکت برنامه دارد تا سه پروژه همکاری سکتورهای عمومی و خصوصی را در زمینه انرژی تجدید پذیر تطبیق نماید.

پروگرام توسعه سکتور انرژی افغانستان (ESIP) توسط اداره GIZ – GmbH از طرف وزارت همکاری و توسعه اقتصادی آلمان (BMZ) تطبیق میگردد. این برنامه به هدف ارتقاء ایجاد انرژی تجدید پذیر و مثمریت انرژی در افغانستان فعالیت میکند تا رشد اقتصادی را افزایش داده و از محیط زیست حفاظت کند. برای بدست آوردن این هدف، پروگرام توسعه سکتور انرژی افغانستان (ESIP) همکاری نزدیکی با اشخاص کلیدی این عرصه در سطوح ولایتی و کشوری داشته و میخواهد یک چارچوب سازمانی ایجاد کند که یک ذخیره انرژی قابل اعتماد را فراهم بیاورد. این پروگرام همچنان سکتور خصوصی را در رابطه با اتخاذ معیارات باکیفیت مبتنی بر بازار و مفاهیم حفاظتی برای انرژی های آفتابی و فتوولتائیک برای جذب سرمایه گذاری ها حمایت میکند. در عین زمان، پروگرام توسعه سکتور انرژی افغانستان (ESIP) فعالیت های ظرفیت سازی را برای کارکنان سکتورهای انرژی دولتی و خصوصی و پوهنتون ها تطبیق میکند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
توليد انرژى افغانستان

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*