English | دری

Breaking News

ارایه بودجۀ سال آینده به مجلس نماینده‌گان

ارایه بودجۀ سال آینده به مجلس نماینده‌گان

بودجۀ سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی که در آن دورنمای بودجۀ ملی در دو سال بعدی نیز گنجانیده شده است، از سوی وزیر مالیه به مجلس نماینده‎گان ارایه شد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت:”با توجه به امکانات مالی، برنامه های انکشافی افغانستان شمول، رشد اقتصادی، ظرفیت مصرف ادارات، چهارچوب ملی صلح و انکشاف ملی کشور و تعهدات حکومت در قبال ملت نجیب افغانستان و جامعۀ جهانی به اساس اصل مشارکت و توازن تهیه گردیده است”.

وزیر مالیه افزود که تا کنون ۱۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون افغانی از درآمدهای حکومت را گردآوری کرده است که در مقایسه با سال گذشته ۳۰ میلیارد افزایش را نشان می‎دهد و در سال ۱۳۹۷ خورشیدی درآمدهای ملی کشور ۱۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون افغانی پیشبینی شده اند  .

به گفته وزیر مالیه، رشد ۲۵ درصد عواید داخلی از ۱۲۲ میلیارد افغانی دز سال ۱۳۹۴ به ۱۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۶ که افزودی ۳۰ میلیارد افغانی را نشان می‎دهد.

گفته می شود، مجموع بودجۀ سال ۱۳۹۷ خورشیدی ۳۶۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون افغانی است که از این میان ۲۶۷ میلیارد افغانی را بودجۀ عادی و ۹۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی را بودجۀ توسعه‌یی می‌سازند.

قابل ذکر است که در این بودجه در کنار پروژه‌های بزرگ زیربنایی ۳۸ پروژۀ جدید توسعه‌یی نیز گنجانیده شده اند و بیشترین بودجه به نهادهای امینتی، آموزش و پرورش، زیربنا، کشاورزی و انکشاف دهات اختصاص یافته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*