ادامه مالیه کریدت کاردها با وجود مخالفت مجلس نمایندگان

by Abdullah Atayi | November 18, 2015 12:33 PM

عبدالرحمان رحمانی عضو مجلس نمایندگان به نقل وزیر مالیه می‌گوید، وضع مالیات بر کردیت‌ کارت‌های مبایل از سوی ریاست جمهوری به این وزارت تحمیل شده است و هر چند فرمان تقنینی ریس جمهور در این مورد از سوی مجلس رد شد، اما وضع مالیات از کردیت کارت‌های مبایل هم‌چنان ادامه دارد.

رحمانی می افزاید که، وزارت مالیه گفته این کار را به خواست ریاست جمهوری انجام داده است و تا زمانی که امضای ریاست جمهوری پس گرفته نشود، مالیات از کارت های مصرفی موبایل گرفته می شود.

به نقل از این وضع مجلس “وزیر مالیه” گفته است، اگر رئیس جمهور دستور و امضای خود را پس بگیرد ما حاضریم این کار را متوقف کنیم.

اما برخی دیگر از اعضای مجلس می‌گویند، ما مخالف با پرداخت مالیات نیستیم اما این روند باید در چوکات قانون باشد. موسی خان نصرت عضو مجلس با تاکید بر این امر تصریح کرد که، هر عملی باید در چوکات قانون بوده و پرداخت مالیات نیز براساس آن صورت بگیرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81/