English | دری

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا، ۵.۲ میلیون دالر اضافی را با بیجاشده گان وزیرستان شمالی در خوست و پکتیکا کمک نمود

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا، ۵.۲ میلیون دالر اضافی را با بیجاشده گان وزیرستان شمالی در خوست و پکتیکا کمک نمود

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) در هفته جاری 2.5 میلیون دالر امریکایی اضافی را بخاطر کمک عاجل غذایی 15000 خانواده بیجا شده از وزیرستان شمالی به ولایات خوست و پکتیکا فراهم نمود.WFP

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا به کار خود با پروگرام جهانی غذایی سازمان ملل متحد و همچنان همکاران ساحوی و ولایتی ما از طریق برنامۀ کمک های دوامدار و فعالیت های نجات (APRRO) در قسمت توزیع کمک های مواد خوراکی ادامه میدهد.

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا تنها در سال مالی 2014 با مردم و خانواده های آسیب دیده حادثات بشری و طبعی به ارزش 87.8 میلیون دالر کمک های بشری نموده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*