اختصاص یک میلیون یورو بخاطر پیشگیری از حوادث طبیعی در بدخشان

by Kamaluddin Koshan | August 12, 2014 7:11 AM

در ولایت بدخشان بخاطر کاهش تلفات و خسارات بر خواسته از حوادث طبعی پیش گیری های صورت میگیرد.GIZ[1]

دفتر GIZ آلمان در نظر دارد که پروژه های را بخاطر جلوگیری از حوادث طبیعی، تلفات و خسارات ناشی از آن در این ولایت تطبیق و راه اندازی نماید.

این دفتر به ارزش کلی یک میلیون یورو این برنامه ها را در بدخشان راه اندازی می نماید.

بیون ریختر مسوول هماهنگی دفاتر GIZ در تخار و بدخشان به رسانه ها گفت: بخاطر چگونگی روند تطبیق این پروژه ها همرا با مسوولین محلی بدخشان و موسسات که در این بخش ها کار میکنند گفتگو صورت گرفته است.

وی میگوید، اکنون روی اولیت بندی این پروژه ها بررسی های جریان دارد که ما بتوانیم دریابیم که کاهش حوادث طبیعی از کدام راه قابل شناخت میباشد.

به گفته عبدالله همایون دهقان، رییس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان باید بیشترین تمرکز در بخش های مستحکم سازی لغزش زمین و سواحل دریا ها صورت بگیرد که باشنده های بدخشان از این نقطه خیلی متضرر اند.

گفتنی است که مردم بدخشان در جریان سال روان بیشتر از ناحیه رانش زمین و آب خیز ها ضرر دیده اند که باید بخاطر محکم بندی سواحل دریا و مناطق که زمین در آنجا رانش دارد تلاش صورت بگیرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/GIZ1.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2/