احداث بالاتر از دو هزار جریب باغهای پسته در ولایت سمنگان

by Abdullah Atayi | February 28, 2016 8:10 AM

پروژه ملی باغداری و مالداری(NHLP) وزارت زراعت  در بخش کشت در مناطق خشک و بی آب برنامه احداث باغهای پسته در شماری از ولایات شمال  را آغاز کرده است و تا به حال بالاتر از دوهزار جریب زمین را در ولایت سمنگان به باغهای پسته تبدیل کرده است.

پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در بخش ترویج باغ های پسته برای دهاقین جلالی اطراف باغهای احداث شده پسته,تخم های مورد نیاز,تخم هینگ به عنوان کشت بین البینی,تانکر آب سه هزار لیتره و ادویه مورد نیاز را در مواقع ضروری توزیع می نماید.

پسته در گذشته ها یکی از اقلام مهم صادراتی افغانستان به حساب می امد اما به اثر جنگ های داخلی اکثر باغات پسته کشور از بین رفته است و این وزارت آموزش های لازم را برای دهاقین  در بخش احداث باغ های پسته ,سیستم های آبیاری و پرورش  پسته می دهد.

 پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) وزارت زراعت تلاش دارد تا با احداث باغهای پسته در مناطق کم آب و خشک تا اندازه باغهای پسته را برای ساکنین مناطق کم احیا نماید و خدمات پروژه ملی باغداری و مالداری در بخش احداث باغهای پسته و پرورش آن کاملآ رایگان است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%aa/