English | دری

Breaking News

احداث باغ های میوه در بیش از پنجصد جریب زمین در ولایت سمنگان

احداث باغ های میوه در بیش از پنجصد جریب زمین در ولایت سمنگان

در برنامه خزانی نهال شانی موازی بیشتر از پنجصد جریب زمین در ولایت سمنگان به کمک مالی بانک جهانی ازطریق پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، باغ های جدید احداث گردیده است که درهرجریب زمین پنج هزار وچهارصد افغانی سرمایه گذاری شده است که نصف آن از طریق باغداران پرداخت می شود.

انجنیر عبدالمجید خیرخواه مسوول این پروژه می گوید که که 83 جریب زمین باغ سیب و بادام، درایبک مرکز ولایت سمنگان، چهل جریب زمین را باغ سیب درولسوالی خرم سارباغ، یکصدو هفتادجریب زمین را باغ بادام و انگور درولسوالی حضرت سلطان، یکصدو پنجاه جریب زمین را باغ انگور درولسوالی فیروز نخچیر و شصت جریب زمین را باغ بادام وسیب درولسوالی های دره صوف پائین و بالا احداث کردند.

وی می افزاید که آنان دربرنامه خزانی سالروان پنجصد و سه جریب زمین را باغ جدید درمرکزو چهار ولسوالی این ولایت احداث نمودند و جهت احداث این باغ ها هزاران نهال پیوند واصلاح شده راکه درشرایط اقلیمی این ولایت سازگار است از اتحادیه قوریه داران این ولایت وولایات هم جوار که فی اصله آن را ازسی و پنج الی یکصدو پنجاه افغانی خریداری و به باغداران توزیع کرده اند.

نورمحمد آمر امور زراعتی ومالداری سمنگان گفت، افغانستان یک کشور زراعتی بوده از همین سبب وزارت زراعت از سال 2009 به این طرف به کمک مالی بانک جهانی باغ های جدید را به شکل فنی درکشور آغاز نمودند و هدف از ایجاد این باغ ها انکشاف باغ های معیاری بوده تا بتوانند با تولید میوه های خوب با کشور های منطقه رقابت کنیم .

درهمین حال محمد رفیع چهل و سه ساله باشنده شهر قدیم ایبک مرکز سمنگان گفت: “از طریق این برنامه برای من سه صد وشصت اصله نهال بادام پیوندی توزیع شده بود که مطابق به رهنمایی ماموران فنی آن را درزمین های خود غرس کردم و نهال های که ازطریق این برنامه  برایم توزیع شده نسبت به نهال های خوب واصلاح شده بوده که امیددارم بعد از پرورش از آن حاصل خوبتر بگیرم ..”

قابل ذکر است که از شش سال بدینسو درمرکز و ولسوالی های این ولایت از طریق این برنامه بیش از شش هزار پنجصد جریب زمین باغ های جدید احداث گردیده است که این برنامه  درسال های آینده هم ادامه خواهد یافت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*