English | دری

Breaking News

اتاق تجارت و صنایع مشترک افغانستان – هندوستان ایجاد شد

اتاق تجارت و صنایع مشترک افغانستان – هندوستان ایجاد شد

جامعه تجارتی افغانستان و هندوستان، ایجاد اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و هندوستان را منحیث یک آدرس مشخص سکتور خصوصی دو کشور به منظور استحکام روابط اقتصادی دو کشور در همه عرصه های اقتصادی، به عنوان یک نیاز می پندارند.

بنابراین در راستای این هدف، اتاق تجارت و صنایع افغانستان و فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع هندوستان توافق کرده اند تا به منظور رسمیت بخشیدن به ایجاد یک چارچوب مشخص به منظور ارتقای فعالیت های اقتصادی تاجران و صنعتکاران دو کشور، اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان – هندوستان را تاسیس نمایند.

هدف از تاسیس این اتاق مشترک، توسعه بیشتر روابط اقتصادی دو جانبه از طریق نشست های منظم اقتصادی میان جامعه تجاری دو کشور به منظور بحث و تبادله نظر در مورد انکشاف فرصت های تجاری، سرمایه گذاری و انتقال تکنالوژی و سایر فعالیتهای اقتصادی بین دو کشور، می باشد. این اتاق چاوکات برنامه و تعاملات توسعوی سکتور خصوصی و حکومت های دو کشور را نیز مشخص خواهد نمود.

به اساس این تفاهم نامه، طرفین در تبادله معلومات مربوط به پالیسی ها و قوانین تجارتی، سرمایه گذاری و سایر عرصه های اقتصادی دو کشور؛ تشخیص چالشهای فراروی توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور و ارائه راهکارهای مناسب جهت بیرون رفت از آن به حکومت های دو کشور؛ همکاری همه جانبه در عرصه افزایش تجارت، سرمایه گذاری، انتقال تکنالوژی، توسعه زیرساختارها و سایر عرصه های مورد علاقه دو طرف به منظور افزایش سطح همکارهای دو جانبه اقتصادی دو کشور و حمایت و تشویق سکتور خصوصی دو کشور به منظور اشتراک در نمایشگاه هایی که در افغانستان و هندوستان دایر خواهند شد، همکاری خواهند نمود.

این اتاق مشترک، روسای مشترک از هر دو کشور هندوستان و افغانستان و همچنان 20 عضو مجموعاً از هر دو کشور خواهد شد. بخش اجراییوی اتاق مشترک، در افغانستان توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان و در هندوستان توسط فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع هندوستان، پیش برده خواهد شد.

تفاهم نامه ایجاد این اتاق توسط محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق و محترمه جوسنا سوری رئیس فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع هندوستان در حاشیه ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی با جامعه تجارتی دو کشور در هوتل اوبری شهر دهلی جدید به تاریخ 9 ثور 1394 صورت گرفت.

در این نشست، رئیس جمهور از سرمایه گذاران هندی دعوت نمود تا در افغانستان در بخش های توسعه زیرساختارها، تولید انرژی، مخابرات، احداث راه آهن و پروسس مواد غذایی سرمایه گذاری نمایند.

ایشان به چالشهای فراروی سرمایه گذاری خارجی در افغانستان همچون فساد مالی و اداری، عدم تطبیق درست پالیسی های اقتصادی، قدرت خرید ضعیت مردم، نبود مصونیت سرمایه گذاری، کمبود بیمه و خدمات بانکی اشاره نموده و وعده سپرد که این چالشهای بزودی مرفوع خواهد شد. ایشان از ایجاد شورای عالی تدارکات یادآوری نمود که تمام قراردادهای وزارت های حکومت شخصاً توسط رئیس جمهور بررسی می شود تا فساد در قراردادها از بین برود.

رئیس جمهور اشرف غنی از نهادهای اقتصادی هندوستان همچون فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع هندوستان، کنفدراسیون صنایع هندوستان و انجمن اتاق های تجارت و صنایع هندوستان خواست تا با اتاق تجارت و صنایع افغانستان منحیث شریک اقتصادی خویش و همچنان وزارت های مربوطه افغانستان در راستای جذب سرمایه گذاری هندوستان به افغانستان و رفع چالشهای فراروی آن همکاری همه جانبه نمایند.

علاوتاً رئیس جمهور به برگزاری نشست های تجارتی بین دو کشور مخصوصاً در کابل، توسعه تشبثات کوچک و متوسط در افغانستان و ارتقای ظرفیت منابع بشری افغانستان تاکید نمود. ایشان وعده سپردند که همه سهولت های لازم همچون اختصاص زمین در شهرک های صنعتی برای سرمایه گذاران هندی فراهم خواهد ساخت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*