آینده تاریک و مسیر نا معلوم در مقابل اقتصاد افغانستان

by Kamaluddin Koshan | August 28, 2014 6:51 AM

اقتصاد افغانستان به کدام طرف روان است؟ آیا آینده روشنی در انتظارش اسcorruption-2ت؟ تا چه زمانی افغانستان در انتظار مساعدت سازمان های بین المللی باشد.

اقتصاد افغانستان بعد از سر نگونی رژیم طالبان در انتظار مساعدت های سازمان های بین المللی بوده است، بر بنیاد تحلیل های اسو شیتد پرس، یک آینده تاریک و نامعلوم در مقابل اقتصاد این کشور قرار گرفته است. با اخراج نیرو های انتظامی بین المللی در پایان سال روان میلادی از افغانستان و از سوی دیگر نا بسامانی های انتخاباتی ثبات اقتصادی افغانستان را به نابودی تهدید می نماید.

از شروع جنگ تحت فرماندهی ایالات متحده امریکا، علیه طالبان و گروه های القاعده و شکست رژیم طالبان سر مایه گذاری های بین المللی در این کشور رشد و اقتصاد این کشور را از صفر بنیاد گذاشته و به طرف بهبودی سوق داد.

به گفته بانک جهانی 97 فیصد درآمد های ناخالص داخلی این کشور مرتبط میشود به مصارف نیرو های بین المللی و همکاری های مالی سازمان های بین المللی.

رشد اقتصادی افغانستان در سال 2012 میلادی 14.4 درصد برآورد گردیده بود، نگرانی سرمایه گزاران و مصرف کننده گان از بابت وضعیت امنیتی این کشورو آینده برنامه انتقال سیاسی قدرت کشور باعث گردیده است که رشد اقتصادی این کشور در سال 2013 میلادی 3.6 درصد افت نماید.

سو ی قصد بر جان سرمایه گذارن در شهر کابل و ولایات کشور هدف قرار گرفتن یک هوتل در ماه جنوری سال روان که در آن شهروندان خارجی و سرمایه گذارن بیرونی زیست میکردند، این ها همه موارد است که موسسات خارجی را در داخل کشور هراسان نماید و آنان خود را از کشور به عقب بکشند.

هوشدار کمیته روابط بیرونی مجلس سنای امریکا در سال 2011 میلادی مبنی بر غیر متعادل بودن اقتصاد این افغانستان و خارج شدن نیرون های بین المللی در پایان سال 2014 میلادی، آنا گفته بودند اقتصادیون افغانستان باید پلان منظم در مورد اقتصاد این کشور داشته باشد اگر این پلان از قبل طرح نگردد اقتصادن افغانستان زیر یک فشار شدید خواهد قرار گرفت.

در حال حاضر به درازا کشیدن روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر گفته های مقامات افغانستان این کشور را در سال روان حدود 5 میلیارد دالر متضرر نموده است.

خبرگزاری اسوشیتد پرس از یک مقام بلند رتبه وزارت تجارت کشور نقل قول می نماید، که گفته است، شش هزار کیلومتر سرک در افغانستان اعمار شده، و برای بار نخست خط آهن در این کشور راه اندازی و ساخته شده است، اما بازرگانان منتظر معلوم شدن نتیجه انتخابات هستند.

در این حال مزمل شینواری معاون وزارت تجارت افغانستان میگوید؛ بازرگانان هرروز مراجع نموده و می پرسند که آینده چه خواهد شد.

گقتنی است که بخاطر اشکال در اقتصاد کشور، مقامات دولت از خریداری اشیا تجملی در ادارات دولتی کاملاً جلوگیری شود و درسایر خریداری ها صرفه جویی به عمل آید، و کارمندان ادارات دولتی به طور معمول در وقت معین معاشات شان را گرفته میتواند، و از امتیازات خیلی بلند کاهش به عمل آید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%88-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa/