آیفون 6 پیش از آمدن در بازار ریکارد شکنی خواهد نمود

by Kamaluddin Koshan | August 28, 2014 4:22 AM

در حالیکه تا عرضه شدن گوشی های آیفون 6 چند وقت دیگر باقی مانده است اپل در آستانه عرضه این گوشی در خیال شکستن ارزش ریکارد جدید سهام خویش در بازار است.iphone[1]

بلند ترین ارزش سهام این شرکت در طول تاریخ کار کرد هایش 100.72 سنت رقم زنی شده است. اما این شرکت در جریان هفته گذشته نزدیک به ریکارد 4 سنتی رسیده است. و همچنان در حال صعود میباشد.

در آغاز نرخ سهام اپل یک جهش چشمگیر به 100.52 سنت رسید که در روز چهار شنبه نیز ارزش فی سهم این شرکت در بازار بورس به 100.68 سنت صعود نموده است.

ریکارت اصلی تعلق میگیرد در روز اول فروش آیفون 5 اما از شرایط جاری دیده میشود که این ارقام را آیفون 6 از آن خود خواهد نمود.

گفتنی است که بلند ترین ارزش نرخ سهام شرکت اپل در روز 21 سپتمبر 2012 به ثبت رسیده بود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/iphone.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86-6-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b4%da%a9%d9%86%db%8c/