English | دری

Breaking News

آموزش مهارت های کشت و استفاده غذای از سمارق در ولایت سمنگان

آموزش مهارت های کشت و استفاده غذای از سمارق در ولایت سمنگان

نورمحمد، آمر امور زراعتی اداره زراعت آبیاری مالداری سمنگان می گوید: در ولایت سمنگان یک پروژه سمارق به هزینه بیش از پنجاه و یک هزار یورو اروپائی که از سوی کشور آلمان پرداخت می گردد، به منظور ترویج کشت و استفاده غذای از آن درده قریه ایبک مرکز سمنگان آغاز شده است که پروژه متذکره در هر قریه پانزده خانواده را تحت پوشش قرار می دهد.

او گفت: این پروژه مخصوص برای زنان بوده که این زنان درسه مرحله شامل چگونگی کشت و آماده ساختن جای سمارق، نگهداری و بهره برداری برداشت حاصل و درمرحله سومی بازاریابی و پخت غذای سمارق را ازطریق تطبیق کننده این پروژه برای یکصدو پنجاه تن زنان آموزش داده است.

خواجه عبدالغنی غفاری مسوول پروژه مصرفی وتولید پایدار سمارق درولایت سمنگان گفت: بعداز آموزش آنان برای هر خانواده پنج کیلو گرام تخم سمارق صدفی هژده قلم مواد مصرفی و چهارقلم لوازم دایمی سمارق پروری را توزیع نموده اند و خانواده های متذکره مطابق آموزش قبلی جای کشت سمارق که دریک اتاق رطوبت دار میباشد آماده شده بود.

وی افزود: به منظور فروش محصولات سمارق این خانواده ها دو غرفه گوشت فروشی را درشهر ایبک برای آنان معرفی کرده اند وآنان همه روزه محصولات برداشت شده خود را فی کیلو گرام مبلغ دوصد افغانی به این غرفه ها میفروشند.

خدیجه حسنی، رییس امورزنان ولایت سمنگان گفت: این پروژه ها میتوانند از یک طرف اقتصاد خانواده ها را بلند ببرد و ازطرف دیگر کارکرد های زنان را درمیان خانواده بلند برده، خشونت علیه زنان راکم میسازد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*