English | دری

آلمان صنوف سیار درسی را به پوهنتون بغلان تسلیم می کند

آلمان صنوف سیار درسی را به پوهنتون بغلان تسلیم می کند

امروز از جانب حکومت آلمان نه باب صنوف سیار درسی به شکل خیمه ها به ریاست تحصیلات عالی ولایت بدخشان سپرده شد. پوهنتون بغلان از این خیمه ها برای تزئید صنوف درسی خویش استفاده خواهد نمود. در مراسم تسلیم دهی محترمامان الدین ضیائی رئیس پوهنتون بغلان و رئیس دیپارتمت تحصیلات عالی، آقای داود محتاجیار معاون رئیس پوهنتون بغلان، مدیر عمومی صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی در بغلان آقای مارکس زوینکه و مدیر برنامه داکتر شعیب شفا، نمایندگان حکومت ولایتی بغلان و نیز نمایندگان برنامۀ همکاری افغان-آلمان اشتراک ورزیده بودند.140811_RCDF_DoHE_BGL

صنوف سیار به ۹۰۰ تن محصلان دیگر امکان خواهد داد تا در کورسهای تحصیلات عالی خویش در پوهنتون بغلان اشتراک ورزند. با داشتن نه خیمه محصلان خواهند توانست در سه شیفت در پوهنتون درس بخوانند. ازین جهت صنوف درسی به ریاست تحصیلات عالی ولایت بغلان کمک خواهد کرد تا برای محصلان امکانات تحصیل را افزایش بخشد.

کمیتۀ انکشاف ولایتی بغلان (PDC) تصمیم مبنی بر براه اندازی و اولویت سازی پروژۀ تجهیزات را اتخاذ نمود. صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) در بغلان به این پروژه از لحاظ تخنیکی کمک کرد و وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) آنرا تمویل نمود.

صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) که جز ادارۀ همکاری افغان-آلمان به شمار می آید از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH پیشبرده می شود. این صندوق در شش ولایت شمالی افغانستان شرکای افغانی را در سطح ولایات و ولسوالیها مطابق به اولویتهای انکشافی شان مورد حمایت قرارداده و در عین زمان کورسهای آموزشی و برنامه های راهنمایی را برای مأمورین ملکی دایر می نماید. هدف از برنامۀ صندوق وجهی مذکور با داشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن عبارت از ارتقای مالیکت افغانی بر پروسه های انکشافی، تقویت نهادهای دولتی افغانستان در ولایات و ولسوالیها و رشد شفافیت و شمولسازی مردم در روند انکشاف ملی افغانستان است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
BMZGIZRCDF

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*