English | دری

آلمان برای زنان شهر طالقان، یک مرکز آموزشی جدید می سازد

آلمان برای زنان شهر طالقان، یک مرکز آموزشی جدید می سازد

ریاست امور زنان به همراه دفتر والی ولایت تخار، سنگ تهداب ساختمان مرکز آموزشی زنان در شهر طالقان را طی مراسمی روز یک شنبه به زمین گذاردند. این مرکز آموزشی، به ریاست امور زنان و دیگر نهادهای همکار آن، کمک خواهد کرد تا بتوانند تساوی جنسیتی را به شکل بهتری حمایت کنند، به مسائل و چالش های زنان در این ولایت رسیدگی نمایند، و برای رهبران زن، زمینه فراگیری آموزش ها و مهارت های مورد نیازشان را مهیا سازند. Frank Pohl

این مرکز آموزشی، روی موضوعاتی چون آگاهی دهی حقوقی، خشونت علیه زنان، حقوق زنان، زبان انگلیسی، مهارت های کمپیوتری و مدیریتی، و نیز اقدام های صحی و مراقبتی متمرکز خواهد بود. این پروژه برای بانوان 17 ولسوالی ولایت تخار، مجال ارتقای توانایی های شان و متعاقبا دسترسی بهتر به فرصت های شغلی و رشد وضعیت اقتصادی خانواده ها را فراهم خواهد نمود. اعمار این مرکز آموزشی، تا جون 2015 کامل خواهد گردید و پس از آن،‌ هر سال 1850زن و 350 مرد، از محیط و امکانات آموزشی آن مستفید خواهند شد.

در محفل تهداب گذاری ساختمان این مرکز، عبدالطیف ابراهیمی، والی ولایت تخار و خانم رزم آرا حواش، رئیس ریاست امور زنان تخار، و بیش از 100 تن از نمایندگان ریاست های مختلف، فعالان حقوق زن، سرمایه گذاران و صنعتگران، بزرگان قومی، ریش سفیدان و ملا امامان حضور داشتند. همچنین داکتر فرانک پل، کمیشنر انکشافی «وزارت همکاری و توسعه اقتصادی» کشور آلمان (BMZ)، به نمایندگی از اداره «همکاری های آلمان با افغانستان» در این مراسم شرکت داشت. فرانک پل گفت: “مرکز جدید نشانه ی آشکاری است از تصمیم دفتر ولایت تخار در الویت دادن به حقوق زنان.”

پروژه اعمار مرکز آموزشی زنان، برای نخستین بار توسط ریاست امور زنان در سال 2010 پیشنهاد گردید. سپس این طرح، به وسیله کمیته انکشاف ولایتی تخار بااهمیت و دارای اولویت شناخته شد. ریاست امور زنان تخار، تطبیق این پروژه را با حمایت فنی صندوق ارتقای ظرفیت منطقه ای (RCDF) و کمک مالی وزارت همکاری و توسعه اقتصادی دولت فدرال آلمان (BMZ)، آغاز کرده است. مرکز آموزشی زنان، بخشی از یک ابتکار مهم در راستای «ارتقای ظرفیت برای بانوان و حل مشکلات ایشان در سطوح ولایت و ولسوالی» می باشد، که زمینه توانمندی و سپس اشتغال مردان و زنان در ولایت تخار را مهیا می نماید.

صندوق ارتقای ظرفیت منطقه ای (RCDF) توسط Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به عنوان بخشی از «همکاری آلمان با افغانستان»، اجرا می شود. صندوق ارتقای ظرفیت منطقه ای (RCDF)، حمایت هایی را به منظور توسعه اقتصادی، در شش ولایت شمالی افغانستان، در دو سطح ولایت و ولسوالی فراهم می نماید. در عین حال، این صندوق، برای کارمندان دولتی غیرنظامی، برنامه های آموزشی را نیز ارائه می دهد. صندوق ارتقای ظرفیت منطقه ای (RCDF)، از طریق فعالیت های گسترده خویش، می کوشد تا سهم گیری افغان ها در روند پیشرفت و ترقی را افزایش دهد، نهادهای بومی را در سطح محلی تقویت کند، و شفافیت و همه شمولی را ترویج نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*